Az iskola bemutatása

A Zeneiskola Lendva önálló, lendvai székhelyű zeneoktatási közintézmény.

Az iskola alapítója Lendva Község, társalapítója pedig a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség.

Az iskolát a Községi Népbizottság határozatával alapították meg 1959. október 29-én. Az iskola székhelye mindvégig Lendva (nemzetiségileg vegyesen lakott terület), ezért a Lendvai Községi Tanács a lendvai községi magyar önkormányzati nemzeti közösség tanácsának jóváhagyásával 1996. december 19-i ülésén rendeletet fogadott el a Glasbena šola Lendava – Zeneiskola Lendva kétnyelvű közintézmény alapításáról. Ez a rendelet 1997. február 13-tól érvényes.

A Zeneiskola Lendva tevékenységével kielégíti a Lendvai Közigazgatási Egység területén élő gyermekek zenei alapképzés iránti igényét. A közigazgatási egység területén 9 általános iskola működik.

A tanítás a lendvai központi iskolában folyik. Az iskola keretében két kihelyezett tagozat is működik, Črenšovcin és Turniščén. A kihelyezett tagozatok zeneórái az ottani általános iskola helyiségeiben folynak. Individuális zeneoktatás folyik még részben a Velika Polana-i és a Bistricai  Általános Iskolában. A tánc program tanítási órái Lendván, a Fő utca 66-os épület tánctermében folynak.

A lendvai zeneiskolát a 2016/2017-es tanévben összesen 297 tanuló látogatja.

Lendva
- 105 tanuló – hangszeren
- 14 tanuló a zenei előképzőben
- 27 tanuló a tánc előképzőben
- 16 balettnövendék

Črenšovci kihelyezett tagozat
- 87 tanuló – hangszeren

Turniščei kihelyezett tagozat
- 48 tanuló – hangszeren

Zeneiskolánkban a tanulók a következő hangszereken tanulhatnak:
zongora, harmonika, hegedű, gordonka, gitár, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, harsona, más rézfúvós hangszerek és ütőhangszerek.

Az iskolában már több éve működik fúvós- és harmonika-zenekar, a tanév során pedig különféle kamaraegyüttesek is alakulnak.

A Zeneiskola Lendva eredményes kapcsolatot ápol a környezetében működő intézményekkel, és nagy szerepet vállal a vidék kulturális életének alakításában.

Zeneiskolánk szorosan együttműködik a Mura-vidéki zeneiskolákkal és a magyarországi lenti zeneiskolával.

A Zeneiskola Lendva tagja a Szlovén Zeneiskolák Szövetségének. Az iskola tanulói részt vesznek a Szlovén Köztársaság fiatal zenészei számára szervezett regionális és országos versenyen, valamint a különféle találkozókon és fesztiválokon, ahol nagyon jó eredményeket érnek el.

ZENEISKOLA LENDVA