Közérdekű információk

 1. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
  Intézmény neve: Glasbena šola Lendava – Zeneiskola Lendva
  Címe: Fő utca 70
  Posta: 9220 Lendva
  Telefonszám:  (00386 2) 577 2060, (0086 2) 577 2062
  Fax: (00386 2) 577 2064
  E-mail: gs.lendava@guest.arnes.si

Felelős személy: Magyar Hajnalka, igazgató
A katalógus első közzétételének a dátuma: 2012. 05. 01.
A katalógus utolsó módosításának a dátuma:
A katalógus hozzáférhetősége: A közérdekű információk katalógusa elektronikus formában az interneten, fizikai formában pedig a zeneiskola székhelyén (Glasbene šole Lendava – Zeneiskola Lendva, Fő utca 70., 9220 Lendva) férhető hozzá.

 1. AZ INTÉZETRŐL ÉS AZ ÁLTALA TÁROLT KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKRÓL SZÓLÓ ÁLTALÁNOS ADATOK
  2.a A közintézet szervezeti felépítése és a közintézet szervezettségéről szóló adatok
  Az intézet munkaterületének a rövid leírása: Alapfokú zenei oktatás
  A közintézet szervei: az intézet Tanácsa, igazgató, szakmai szervek, Szülők Tanácsa
  2.b Az információszolgáltatásra jogosult személy(ek) elérhetőségei
  Felelős személy: Magyar Hajnalka
  Cím: Fő utca 70., 9220 Lendva
  Telefonszám: (02) 577 2060
  E-mail: ravnatelj@g-lendava.ms.mss.edus.si

2.c Az intézet munkaterületére vonatkozó törvények, törvénynél alacsonyabb szintű jogszabályok és uniós előírások (az előírások nemzeti, helyi, illetve európai jegyzéke alapján)
Az intézet belső előírásai és dokumentumai:
* A Zeneiskola Lendva kétnyelvű közintézet megalapításáról szóló rendelet;

* A munkahelyek rendszerezéséről szóló szabályzat (a munkák leírásával és a munkakörök feladataival);

* A dokumentáció intézetben történő megőrzéséről szóló passzus;
* Az alkalmazottak munkateljesítménye meghatározásának az alapjairól és mutatóiról szóló szabályzat (az alkalmazott munkateljesítménye c. formanyomtatvánnyal);
* Személyes adatok védelméről szóló szabályzat;
* Az intézet pecsétjeinek és kulcsainak a használatáról, védelméről és megsemmisítéséről szóló szabályzat;
* Az eszközök leltározásáról és azok forrásaival kapcsolatos kötelezettségek összeírásáról szóló szabályzat (az éves leltárkészítésről szóló határozat, a leltárkészítés munkaterve, a leltárbizottság tagjainak a kinevezéséről szóló rendelet);
* Az intézet Házirendje;
* Tűzvédelmi szabályzat;
* A biztonságértékelésről és a kockázatfelmérésről szóló nyilatkozat;
* Az alkalmazottak egészségvédelméről szóló szabályzat;
* Számvitelről szóló szabályzat;
* Az intézet Tanácsának az Ügyrendje;
* A Szülők Tanácsának az Ügyrendje.

Nemzeti előírások (az intézet munkaterületéről):
* Az intézetekről szóló törvény;
* A Szlovén Köztársaság területén megvalósuló oktatás és a nevelés megszervezéséről és finanszírozásáról szóló törvény;
* A közszféra kollektív szerződése;
* A Szlovén Köztársaságban bonyolított nem gazdasági jellegű tevékenységekre vonatkozó kollektív szerződés;
* A Szlovén Köztársaság területén megvalósuló oktatási és nevelési tevékenységekre vonatkozó kollektív szerződés;
* Közalkalmazottakról szóló törvény;
* A munkavállalók jogállásáról szóló törvény;
* A közszféra bérrendszeréről szóló törvény;
* Az oktatás és a sport területén dolgozó igazgatók munkakörének bércsoportokba történő besorolásáról szóló szabályzat;
* Az oktatás és nevelés területén dolgozók besorolási fokozatokba történő előrelépéséről szóló szabályzat;
* Az óvodákban és iskolákban dolgozók bércsoportonkénti előrehaladásáról szóló szabályzat;
* Az oktatás és nevelés területén dolgozók szakmai gyakorlatáról szóló szabályzat;
* Az oktatás és nevelés területén dolgozók szakvizsgájáról szóló szabályzat;
* A személyes adatok védelméről szóló szabályzat;
* A közérdekű adatok hozzáférhetőségéről szóló törvény;
* Az általános közigazgatási folyamatról szóló törvény;
* Közbeszerzési törvény;
* A pályázati felhívások és a pályázati dokumentáció kötelező tartalmáról szóló rendelet;
* Számviteli törvény;
* Az iskolai felügyelőségről szóló törvény;

Oktatással kapcsolatos előírások:
* A zeneiskolákról szóló törvény;
* A zeneiskolák iskolai dokumentációjáról szóló törvény;
* A zeneiskolák iskolanaptárjáról szóló törvény;
* A zeneiskolák iskolai rendjéről szóló törvény;
* A zeneiskolai publikációkról szóló törvény;
* A zeneiskolákban folyó oktatás kivitelezéséről szóló szabályzat;
* A zeneiskolai tudásfelmérésről és osztályozásról, valamint a tanulók előrehaladásáról szóló szabályzat;
* A zeneiskolákban alkalmazandó normatívákról és szabványokról szóló törvény;
* A zeneiskolában dolgozó tanárok, kísérőtanárok és könyvtárosok szakmai végzettségének az irányára vonatkozó szabályzat;
* A személyes adatok zeneiskolákban történő gyűjtéséről és védelméről szóló szabályzat.

A törvények a Szlovén Köztársaság Előírásjegyzékében találhatóak meg.

Uniós előírások:
A törvények a következő linken találhatóak meg: link

2.d Előírás-javaslatok jegyzéke (az előírások országos, illetve helyi jegyzéke alapján)
Előírás-javaslatok: Az intézet nem javaslattevő
2.e A stratégiai és programozási dokumentumok jegyzéke tartalmi lebontásban
Stratégiai és programozási dokumentumok: az intézet Éves munkaterve, az intézet Éves beszámolója, az intézet Pénzügyi terve, a Tantárgyak jegyzéke és a tanterv
2.f A közigazgatási eljárások fajtáinak a jegyzéke
A közintézet által vezetett közigazgatási eljárások fajtái:
A közérdekű adatok hozzáférése iránti kérelem elbírálása
Jogi alap: A közérdekű információk hozzáférhetőségéről szóló törvény 21. cikke

2.g A nyilvános pályázatokat/közbeszerzéseket szabályozó előírásokkal összhangban lévő értesítések és pályázati dokumentáció
A 2. Közbeszerzési törvény szerinti közbeszerzés – közbeszerzések portálja
Egyéb nyilvános pályázatok/közbeszerzések
Álláshirdetések
2.h A szerv által kezelt nyilvántartások jegyzéke
Nyilvántartások jegyzéke: Kiadott közokiratok jegyzéke
2.i Egyéb számítógépes adatbázisok jegyzéke
Adatbázisok jegyzéke: az iskola belső jogi aktusai, az iskola tanulóinak a jegyzéke, az iskola alkalmazottainak a jegyzéke
2.j Egyéb közérdekű adatok
Iskolanaptár, Iskolai kiadvány, A zeneiskolába be nem íratott tanulók vizsgázásáról szóló útmutató

 1. A MÁS KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉS MÓDJÁNAK A LEÍRÁSA

Az információk többsége mindig elérhető az interneten. A közérdekű információk fizikai formában minden munkanapon a közérdekű információk megadásáért felelős személlyel való előzetes egyeztetés után érhetőek el. Bárki kérheti a közérdekű információk kiadását. 
Informális kérelem:
- szóbeli kérelem
- telefonos kérelem
- elektronikus kérelem
Formális kérelem:
- jegyzőkönyvezett szóbeli kérelem
- postai úton beérkező írásbeli kérelem
- információkérés elektronikus benyújtása
A kérelmet a hivatalos e-mail címen lehet benyújtani.
A kérelmet és a kérelem elbírálásának a folyamatát a Közérdekű információk hozzáférhetőségéről szóló törvény szabályozza részletesen (Szlovén Köztársaság Hivatalos közlönye 76/05. sz.).

 1. KÖLTSÉGEK
  A kérelmezett közérdekű információ hozzáférése díjmentes. A közérdekű információ megadása során keletkező anyagköltségek (átirat, fénymásolat, elektronikus példány) felszámíthatóak. Amennyiben a kérelmező további felhasználásra és kereskedelmi célból kérelmezi az adatok kiadását, a kiadott közérdekű információk anyagköltségét felszámítjuk. Amennyiben a közérdekű adatok közlésének a célja a tájékoztatás, a szólás- a kulturális és a művészi szabadság biztosítása vagy médiaközlés, nem számítunk fel díjat az adatszolgáltatásért. Amennyiben a közérdekű információk az interneten díjmentesen hozzáférhetőek, a további felhasználás céljából kiadott információk díját nem számítjuk fel. Ha a közérdekű információ kiadásával kapcsolatban a zeneiskolát költségek terhelik, ezeket a szerv a Közérdekű információk szolgáltatásáról és további felhasználásáról szóló rendelet (SzK Hivatalos közlönye 76/05. sz.) alapján a kérelmezőnek felszámíthatja.
 2. A LEGGYAKRABBAN KÉRT KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK LISTÁJA
  Információk listája:
  - a zeneiskolába történő beiratkozás feltételeiről szóló információk
  - a vizsgarendben nem szereplő vizsgák letételéről szóló információk
  - a gyermek oktatásával kapcsolatos szülői hozzájárulás mértékéről szóló információk

 

ZENEISKOLA LENDVA