Oktatási programok

Az alapfokú zenei és táncképzés keretében a zeneiskolában a következő programokat kivitelezzük:

-  ZENEI ELŐKÉPZŐ

- TÁNCELŐKÉPZŐ

- ZENEI PROGRAM

- BALETTPROGRAM

A programok időtartama és bemutatása, valamint a felvételi feltételek:

-   A ZENEI ELŐKÉPZŐ (ZE) egy évig tart. Az oktatás csoportban, hetente egyszer 60 percben folyik. A gyermekeknek a beiratkozás előtt nem szükséges részt venniük felvételi meghallgatáson. A zenei előképzőbe beíratandó gyermekek javasolt életkora 6 év. A tanulók az iskolaév végén a zenei előképző program elvégzéséről bizonyítványt kapnak. Az elvégzett zenei előképző nem feltétele a ZENEPROGRAM-ba való beiratkozásnak.  

-  A TÁNCELŐKÉPZŐ (TE) 3 évig tart. A beíratandó gyermekek ajánlott életkora 6, 7 és 8 év. Az oktatás csoportban, heti kétszer 45 percben folyik. A gyermekeknek a beiratkozás előtt nem szükséges felvételi vizsgát tenniük. A gyermekeket korosztályok szerint osztjuk csoportokra. A tanulók az iskolaév végén a táncelőképző program egyes évfolyamainak az elvégzéséről bizonyítványt kapnak. A tanulók tekintettel életkorukra a TE II. vagy III. évfolyamába akkor is beiratkozhatnak, ha az előző évfolyamban nem látogatták az oktatást. Az elvégzett TE nem feltétele a BALETTPROGRAM-ba való beiratkozásnak.

A táncoktatás Lendván, a Fő utca 66. szám alatt található táncteremben zajlik.

 

-   ZENEI program

A zenei programba azok a tanulók iratkozhatnak be, akik sikerrel jártak a felvételi meghallgatáson, illetve sikeresen elvégezték a zenei képességek felmérését, és betöltötték az adott hangszer tanulásához ajánlott életkort, valamint megfelelő testi fejlettséggel rendelkeznek.

A zenei programban a következő hangszercsoportokat és tantárgyakat tanítjuk:

  1. zenekari hangszerek

        - vonós hangszerek: hegedű

        - fúvós hangszerek: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon

        - rézfúvós hangszerek: trombita és egyéb rézfúvós hangszerek

        - ütőhangszerek

  1. egyéb hangszerek:

          - billentyűs hangszerek: zongora, harmonika

          - pengetős hangszerek: gitár

  1. kamarazene
  1. zenekarok:

          - fúvószenekar

          - harmonikazenekar

  1. zeneelmélet, szolfézs

A fő tantárgy (hangszer) oktatása egyénileg, heti kétszer 30 vagy 45 percben folyik.

Az 1–6. osztályos tanulók a hangszeroktatáson kívül csoportos oktatásra – zeneelméleti órákra is járnak, amelyek heti egyszer vagy kétszer 45 vagy 60 percben folynak. A tanóra időtartama a tanulók csoportonkénti létszámától függ. A 7. és 8. osztályos tanulók a hangszeroktatáson kívül csoportos szolfézsórákat látogatnak.

 

A ZENEI program a zeneiskolákban 6 (alsó fok), illetve 8 (felső fok) évig tart. A tanulók a 2. osztálytól kezdve a tanév végén záróvizsgát tesznek hangszerből. A sikeresen elvégzett vizsga és a zeneelméleti, ill. szolfézsoktatás adott évfolyamának befejezése után a tanulók a befejezett évfolyamról szóló bizonyítványt, a 6., ill. a 8. évfolyam elvégzése után pedig a zenei alapképzés (alsó vagy felső fokának) befejezéséről szóló bizonyítványt vehetnek át.

Az iskolában két zenekar működik. Az egyes hangszerek felsőbb évfolyamaiba járó tanulók számára a zenekari próbák látogatása a tanterv szerint kötelező.

A fúvószenekart Tomi Došen, a harmonika-zenekart pedig Denis Zver tanárok vezetik.

A tanulók a tanév során különböző kamaracsoportokba is bekapcsolódnak.

-   BALETTPROGRAM

Az oktatás heti kétszer 60 percben, a magasabb évfolyamokban pedig heti kétszer 90 percben folyik. A növendékek az évfolyam végén záróvizsgát tesznek, amelynek a sikeres elvégzése után a befejezett évfolyamról szóló bizonyítványt vehetnek át.

A táncoktatás Lendván, a Fő utca 66. szám alatt található táncteremben zajlik.

 

 

 

ZENEISKOLA LENDVA