Tandíj

A zeneiskola Az oktatás és a nevelés megszervezéséről és finanszírozásáról szóló törvény 83. cikke alapján meghatározza a zeneoktatás helyi közösség által nem fedezett anyagköltségeire fordítandó hozzájárulást.

A szülők hozzájárulásával (tandíjjal) az iskola az anyagköltségek egy részét, az oktatás kivitelezéséhez szükséges segédeszközök költségeit, valamint az oktatással kapcsolatos egyéb anyagköltségeket fedezi.

A szülői hozzájárulás mértékére a zeneiskola Tanácsa tesz javaslatot, amit az Oktatási, Tudományügyi és Sportminisztérium fogad el.

 

Az éves tandíjak a következőképpen alakulnak:
hangszeroktatás és zeneelmélet vagy szolfézs - 280,00 €
2 hangszer oktatása és zeneelmélet vagy szolfézs - 420,00 €
hangszeroktatás, zeneelmélet és táncelőképző - 350,00 €
balettoktatás - 280,00 €
hangszeroktatás, zeneelmélet vagy szolfézs és balettoktatás - 420,00 €
zenei és táncelőképző - 280,00 €
1 hangszer oktatása - 210,00 €
csak zeneelmélet - 180,00 € 
zenei előképző - 180,00 €
táncelőképző - 180,00 €

Az éves tandíj kilenc részletre oszlik el, amelyeket a szülők havi szinten, 2018 szeptemberétől 2019 májusáig fizetnek be tekintet nélkül a tanuló hiányzására.

A tanulók számára a kitöltött számlákat havonta postázzák az otthoni címükre.
Amennyiben szeretnék, a szülők a tandíjat egy vagy két részletben is rendezhetik. Ha a szülők e lehetőségek egyike mellett döntenek, döntésükről a tanév kezdetén írásos formában kell tájékoztatniuk az iskola számvevőségét.

A hangszerkölcsönzés díja havi 9,00 €.
A beiratkozási díj 10,00 €, amit a tanuló beiratkozásakor kell befizetni.

A gyermek zeneiskolába történő beiratkozásával a gyermek szülei vagy gyámjai kötelezettséget vállalnak az iskolával szembeni pénzügyi kötelezettségeik rendszeres és időben történő rendezésére.
Az intézet Tanácsának a határozata alapján az egy családból származó második, ill. minden következő gyermek tandíját fél áron számítjuk fel.

Az intézet Tanácsának a határozata alapján 2017. április 7-től az iskolai helyiségek és hangszerek bérlésére a következő árjegyzék érvényes:

Clavinova Yamaha - 50,00 €/nap
Premier dobfelszerelés - 50,00 €/nap
Förster zongora az iskola hangversenytermében - 25,00 €/óra
Balett-terem - 15,00 €/óra
Zenekari próbaterem - 10,00 €/óra

A hozzáadottérték-adóról szóló törvény 94. cikkének az 1. bekezdése értelmében az iskola nem köteles hozzáadottérték-adót felszámítani.

 

ZENEISKOLA LENDVA