Organi upravljanja šole

Svet zavoda

Svet zavoda je sestavljen iz dveh predstavnikov ustanovitelja, enega predstavnika soustanovitelja, treh predstavnikov staršev in petih predstavnikov kolektiva.

Predsednik sveta zavoda: Stanko Peterka
Namestnik predsednika sveta zavoda: Denis Zver
Predstavnika ustanovitelja: Eva Šabjan, Brigita Škrban
Predstavnik soustanovitelja: Karmen Lebar Gor
Predstavniki staršev: Anita Babič Sőke, Livija Jordaki, Petra Magdič
Predstavniki delavcev zavoda: Tjaša Čerič, Tomi Došen, Stanko Peterka, Denis Zver, Aleksander Živko

Ravnateljica: Hajnalka Magyar

Svet staršev v šol. letu 2018/19

Predsednica: Livija Jordaki
Namestnica predsednice: Mirjana Magyar Lovrić
Člani: Anita Babič Sőke, Laura Cuk, Tatjana Denša, Valentina Denša, Štefan Gerebic, Leon Hartman, Nataša Konestabo Tompa, Petra Magdič, Igor Odar, Mateja Okorn, Metka Sobočan Sarjaš, Andrej Sobočan, Jasmina Tkalec, Ksenija Varga Zadravec, Sandra Vida, Mojca Zavec

Učiteljski zbor v šol. letu 2018/19

Boštjan BAŠA - harmonika
Danica BAŠA - klavir
Eva BAŽIKA ORBAN – klavir
Brigita BOGAR - nauk o glasbi, glasbena pripravnica
Simon BUDNA – kitara
Gyula CSEH – violina
Tjaša ČERIČ – harmonika
Tomi DOŠEN – tolkala
Sašo FEKONJA - saksofon
Matija HOZJAN - kitara
Vanessa KRESLIN – plesna pripravnica, balet
Urban KURBOS - klarinet
Diana MILKOVIĆ – flavta
Maja NOVAK– flavta
Stanko PETERKA – nauk o glasbi, solfeggio
Tadej POSTRUŽNIK - trobenta, bariton
Vojislav SLIJEPČEVIĆ – kitara
Denis ZVER – harmonika
Aleksander ŽIVKO - klavir
 

 

 

 

GLASBENA ŠOLA LENDAVA