Organi upravljanja šole

Svet zavoda

Svet zavoda je sestavljen iz dveh predstavnikov ustanovitelja, enega predstavnika soustanovitelja, treh predstavnikov staršev in petih predstavnikov kolektiva.

Predsednik sveta zavoda: Stanko Peterka
Namestnik predsednika sveta zavoda: Denis Zver
Predstavnika ustanovitelja: Sonja Feher, Jasna Bračič-Szabó
Predstavnik soustanovitelja: Teodor Lebar
Predstavniki staršev: Anita Babič Sőke, Livija Jordaki, Alojz Vuk
Predstavniki delavcev zavoda: Tjaša Čerič, Tomi Došen, Stanko Peterka, Denis Zver, Aleksander Živko

Ravnateljica: Hajnalka Magyar

Svet staršev v šol. letu 2017/18

Predsednica: Livija Jordaki
Namestnica predsednice: Anamarija Krvišek Zavec
Člani: Anita Babič Sőke, Laura Cuk, Tatjana Denša, Štefan Gerebic, Leon Hartman, Nataša Konestabo Tompa, Petra Magdič, Sandi Makoter, Mateja Okorn, Rimonda Požgai Vöröš, Metka Sobočan Sarjaš, Andrej Sobočan, Ksenija Varga Zadravec, Alojz Vuk

Učiteljski zbor v šol. letu 2017/18

Boštjan BAŠA - harmonika
Danica BAŠA - klavir
Eva BAŽIKA ORBAN – klavir
Brigita BOGAR - klavir, nauk o glasbi, glasbena pripravnica
Simon BUDNA – kitara
Gyula CSEH – violina
Tjaša ČERIČ – harmonika
Tomi DOŠEN – tolkala
Vanessa KRESLIN – plesna pripravnica, balet
Diana MILKOVIĆ – flavta
Maja NOVAK– flavta
Petar NOVAK – klarinet, saksofon
Stanko PETERKA – trobenta, pozavna, druga konična trobila, solfeggio
Romana REK – violončelo
Vojislav SLIJEPČEVIĆ – kitara
Dušan STOJANOVIĆ – kitara
Valerija ŠÖMEN – nauk o glasbi, solfeggio
Denis ZVER – harmonika
Aleksander ŽIVKO - klavir

 

 

 

GLASBENA ŠOLA LENDAVA