Organi upravljanja šole

Svet zavoda

Svet zavoda je sestavljen iz dveh predstavnikov ustanovitelja, enega predstavnika soustanovitelja, treh predstavnikov staršev in petih predstavnikov kolektiva.

Predsednik sveta zavoda: Tomi Došen
Namestnica predsednika sveta zavoda: Eva Bažika Orban
Predstavnika ustanovitelja: Eva Šabjan, Brigita Škrban
Predstavnik soustanovitelja: Karmen Lebar Gor
Predstavniki staršev: Petra Magdič, Igor Odar, Dejan Žabot
Predstavniki delavcev zavoda: Eva Bažika Orban, Tjaša Čerič, Tomi Došen, Maja Novak, Aleksander Živko

Ravnateljica: Hajnalka Magyar

Svet staršev v šol. letu 2021/2022

Predsednik: Igor Odar
Namestnik predsednika: Dejan Žabot
Člani: Judita Car, Laura Cuk, Valentina Denša, Renata Gabor, Gordana Gerebic, Andrej Hozjan, Špela Kerčmar, Lea Kolenko, Goran Kuzma, Erika Koša, Mirjana Lovrić Magyar, Petra Magdič, Brigita Magyar, Peter Oletič, Andrej Sobočan, Timea Vida, 

Učiteljski zbor v šol. letu 2021/2022

Danica BAŠA - klavir
Boštjan BAŠA - harmonika
Eva BAŽIKA ORBAN - klavir
Brigita BOGAR - nauk o glasbi, glasbena pripravnica
Simon BUDNA - kitara
Gyula CSEH - violina 
Tjaša ČERIČ - harmonika
Tomi DOŠEN - tolkala
Sašo FEKONJA - saksofon
Vanessa KRESLIN - plesna pripravnica, balet 
Urban KURBOS - klarinet
Diana MILKOVIĆ - flavta
Maja NOVAK - flavta
Stanko PETERKA - nauk o glasbi, solfeggio  
Tadej POSTRUŽNIK - trobenta
Vojislav SLIJEPČEVIĆ - kitara
Dušan STOJANOVIĆ - kitara
Aleksander ŠNOFL - violina
Denis ZVER - harmonika
Aleksander ŽIVKO - klavir

 

 

 

GLASBENA ŠOLA LENDAVA