Organi upravljanja šole

Svet zavoda

Svet zavoda je sestavljen iz dveh predstavnikov ustanovitelja, enega predstavnika soustanovitelja, treh predstavnikov staršev in petih predstavnikov kolektiva.

Predsednik sveta zavoda: Stanko Peterka
Namestnik predsednika sveta zavoda: Denis Zver
Predstavnika ustanovitelja: Eva Šabjan, Brigita Škrban
Predstavnik soustanovitelja: Karmen Lebar Gor
Predstavniki staršev: Anita Babič Sőke, Laura Cuk, Petra Magdič
Predstavniki delavcev zavoda: Tjaša Čerič, Tomi Došen, Stanko Peterka, Denis Zver, Aleksander Živko

Ravnateljica: Hajnalka Magyar

Svet staršev v šol. letu 2019/2020

Predsednica: Laura Cuk
Namestnica predsednice: Jasna Gomboc
Člani: Judita Car, Tatjana Denša, Valentina Denša, Renata Gabor, Andrej Hozjan, Erika Koša, Petra Magdič, Igor Odar, Beata Oletič, Metka Sobočan Sarjaš, Andrej Sobočan, Jasmina Tkalec, Sandra Vida, Timeja Vida, Mojca Zavec, Dejan Žabot

Učiteljski zbor v šol. letu 2019/2020

Danica BAŠA - klavir
Boštjan BAŠA - harmonika
Eva BAŽIKA ORBAN - klavir
Brigita BOGAR - nauk o glasbi, glasbena pripravnica
Simon BUDNA - kitara
Gyula CSEH - violina (na bolniškem dopustu)
Tjaša ČERIČ - harmonika
Barbara A. DOMITER - violina
Tomi DOŠEN - tolkala
Sašo FEKONJA - saksofon
Aljaž GYURICA - kitara
Vanessa KRESLIN - plesna pripravnica, balet
Urban KURBOS - klarinet
Diana MILKOVIĆ - flavta
Maja NOVAK - flavta
Stanko PETERKA - nauk o glasbi, solfeggio  
Milorad RUŽIĆ - kitara
Tadej POSTRUŽNIK - trobenta
Vojislav SLIJEPČEVIĆ - kitara
Dušan STOJANOVIĆ - kitara
Aleksander ŠNOFL - violina
Denis ZVER - harmonika
Aleksander ŽIVKO - klavir

 

 

 

GLASBENA ŠOLA LENDAVA