Zaposleni

Na glasbeni šoli v Lendavi so v šolskem letu 2022/2023 zaposleni:

 

Pedagoški delavci:

Boštjan BAŠA - harmonika

Danica BAŠA - klavir

Eva BAŽIKA ORBAN - klavir

Brigita BOGAR - nauk o glasbi, glasbena pripravnica

Simon BUDNA - kitara

Gyula CSEH – violina

Tjaša ČERIČ - harmonika

Tomi DOŠEN - tolkala

Sašo FEKONJA - saksofon

Vanessa KRESLIN - plesna pripravnica, balet

Urban KURBOS - klarinet

Snežana MITIĆ - klavir

Maja NOVAK - flavta

Stanko PETERKA – nauk o glasbi, solfeggio

Tadej POSTRUŽNIK - trobenta, bariton

Vojislav SLIJEPČEVIĆ - kitara

Dušan STOJANOVIĆ - kitara

Diana STRBAD - flavta

Aleksander ŠNOFL - violina

Denis ZVER - harmonika

Aleksander ŽIVKO - klavir

 

Ravnateljica: Eva Bažika ORBAN

 

Administrativno – tehnični delavci:

Gabi FELSŐ – čistilka

Dragan GUSTAK – hišnik

Peter KLEIDERMAN – računovodja

Melita NAĐ FURLAN – poslovna sekretarka

Bojan OŠLAJ – vzdrževalec računalniške opreme

GLASBENA ŠOLA LENDAVA