Zaposleni

Na glasbeni šoli v Lendavi so v šolskem letu 2019/2020 zaposleni:

Pedagoški delavci:

Boštjan BAŠA - harmonika
Danica BAŠA - klavir 
Eva BAŽIKA ORBAN - klavir
Brigita BOGAR - nauk o glasbi, glasbena pripravnica
Simon BUDNA - kitara
Gyula CSEH – violina (na bolniškem dopustu)
Tjaša ČERIČ - harmonika
Barbara A. DOMITER - violina
Tomi DOŠEN - tolkala
Sašo FEKONJA - saksofon
Aljaž GYURICA - kitara
Vanessa KRESLIN - plesna pripravnica, balet
Urban KURBOS - klarinet
Diana MILKOVIĆ - flavta
Maja NOVAK - flavta
Stanko PETERKA – nauk o glasbi, solfeggio
Tadej POSTRUŽNIK - trobenta, bariton
Miroslav RUŽIĆ - kitara
Vojislav SLIJEPČEVIĆ - kitara
Dušan STOJANOVIĆ - kitara
Aleksander ŠNOFL - violina
Denis ZVER - harmonika
Aleksander ŽIVKO - klavir

Ravnateljica: Hajnalka MAGYAR

Administrativno – tehnični delavci:

Gabi FELSŐ – čistilka
Melita NAĐ FURLAN – poslovna sekretarka
Peter KLEIDERMAN – računovodja
Dragan GUSTAK – hišnik

GLASBENA ŠOLA LENDAVA