Predstavitev šole

Glasbena šola Lendava je samostojni, javni glasbeno-izobraževalni zavod s sedežem v Lendavi.

Ustanoviteljica šole je Občina Lendava, soustanoviteljica pa Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava.

Glasbena šola Lendava s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnem glasbenem in plesnem izobraževanju otrok na področju upravne enote Lendava, kamor sodi 9 OŠ.
Pouk je organiziran na matični šoli v Lendavi. V sklopu šole delujeta tudi dislocirana oddelka Črenšovci in Turnišče. Pouk na dislociranih oddelkih poteka v prostorih tamkajšnjih osnovnih šol. Deloma individualni pouk poteka še na OŠ Velika Polana in OŠ Bistrica.

Skupaj je v šolskem letu 2022/2023 vpisanih 343 učencev.

Lendava
- 112 učencev – instrument
- 10 učencev glasbene pripravnice
- 40 učencev plesne pripravnice
- 49 učencev baleta

Dislocirani oddelek Črenšovci
- 92 učencev – instrument

Dislocirani oddelek Turnišče
- 40 učencev – instrument

V GŠ Lendava učenci lahko obiskujejo pouk sledečih instrumentov: klavir, harmonika, violina, kitara, kljunasta flavta, flavta, klarinet, saksofon, trobenta, druga konična trobila in tolkala.
Na šoli že več let delujeta pihalni in harmonikarski orkester, že drugo leto zapored pa tudi kitarski orkester. Med šol. letom učitelji instrumenta povezujejo učence enakih ter različnih instrumentov, in tako se oblikujejo različne komorne zasedbe.
V GŠ Lendava se lahko učenci vključijo tudi v plesni program. Najmlajši učenci obiskujejo plesno pripravnico, starejši pa pouk klasičnega baleta. Pouk plesnega programa poteka v Lendavi, v plesni dvorani v prostorih na Glavni ulici 66.
Šola se uspešno povezuje z zavodi in institucijami v svojem okolju ter s svojim sodelovanjem ogromno prispeva h kulturnemu utripu kraja.
Izjemno dobro sodeluje tudi z glasbenimi šolami v Pomurju in z glasbeno šolo Lenti iz sosednje Madžarske.
GŠ Lendava je članica Zveze slovenskih glasbenih šol. Učenci šole se udeležujejo regijskega in državnega tekmovanja mladih glasbenikov R Slovenije, raznih revij in festivalov, ter mednarodnih tekmovanj, kjer dosegajo odlične rezultate.

PREDSTAVITEV