Vzgojno izobraževalni programi

V osnovnem glasbenem in plesnem izobraževanju na šoli izvajamo naslednje programe:

-   program GLASBENA PRIPRAVNICA

-   program PLESNA PRIPRAVNICA

-   program GLASBA

-   program BALET

 

Trajanje programov, predstavitev in pogoji za vpis:

-   GLASBENA PRIPRAVNICA (GP) traja eno leto. Pouk je skupinski, enkrat tedensko po 60 minut. Otroci pred vpisom ne potrebujejo opravljati sprejemni preizkus. Priporočljiva starost otrok za vpis v GP je 6 let. Učenci ob koncu šol. leta prejmejo spričevalo o končanem programu – glasbena pripravnica. Končana GP ni pogoj za vpis v nadaljnje izobraževanje v program GLASBA.
 
-   PLESNA PRIPRAVNICA (PP) traja 3 leta. Priporočljiva starost otrok za vpis v PP je 6, 7 in 8 let. Pouk je skupinski, dvakrat tedensko po 45 minut. Otroci pred vpisom ne potrebujejo opravljati sprejemni preizkus. Otroci so v skupine razporejeni po starosti. Učenci ob koncu šol. leta prejmejo spričevalo o končanem programu – plesna pripravnica in razredu. Glede na starost se učenci lahko vpišejo v PP II. ali III. tudi v primeru, da niso obiskovali pouk v predhodnem razredu. Končana PP ni pogoj za vpis v nadaljnje izobraževanje v program PLES – BALET.  
Pouk poteka v Lendavi, v plesni dvorani na Glavni ulici 66.
 

-   Program GLASBA

V program glasba se lahko vpišejo učenci, ki so uspešno opravili sprejemni preizkus oz. preizkus glasbenih sposobnosti ter imajo primerno starost in ostale dispozicije, ki so priporočljive za vpis k posameznemu instrumentu.

V glasbenem programu poučujemo naslednje skupine instrumentov in predmetov:

  1. orkesterski instrumenti:

        - godala: violina

        - pihala: kljunasta flavta, prečna flavta, klarinet, saksofon

        - trobila: trobenta, druga konična trobila

        - tolkala

  1. drugi instrumenti:

          - instrumenti s tipkami: klavir, harmonika

          - brenkala: kitara

  1. komorno-ansambelska igra
  1. orkester:

          - pihalni

          - harmonikarski

  1. nauk o glasbi, solfeggio

Pouk glavnega predmeta (instrument) je individualen in poteka dvakrat tedensko 30 ali 45 minut.

Učenci od 1. do 6. razreda poleg instrumenta obiskujejo še skupinski pouk – nauk o glasbi, ki poteka enkrat ali dvakrat tedensko 45 ali 60 minut. Trajanje pouka je odvisna od števila učencev v skupini. Učenci 7. in 8. razreda poleg instrumenta obiskujejo še skupinski pouk solfeggio.
 
Program GLASBA v glasbenih šolah traja 6 (nižja stopnja), oziroma 8 let (višja stopnja). Ob koncu šol. leta učenci od 2. razreda naprej opravljajo izpit iz instrumenta. Po uspešno opravljenem izpitu in zaključenem razredu nauka o glasbi oz. solfeggia učenci dobijo spričevalo o končanem razredu, ob koncu 6. oz. 8. razreda pa še spričevalo o končano stopnji osnovnega glasbenega izobraževanja (nižja oz. višja stopnja).

Na šoli delujeta dva orkestra. Obiskovanje vaj orkestra je za učence višjih letnikov posameznega instrumenta po predmetniku obvezno.

Pihalni orkester vodi učitelj Tomi Došen, harmonikarski orkester pa učitelj Denis Zver.

Učenci se med letom vključujejo tudi v razne komorne skupine.

-   Program BALET

Pouk poteka dvakrat tedensko po 60 minut, v višjih razredih pa dvakrat tedensko po 90 minut. Ob koncu leta učenci opravljajo izpit, nakar prejmejo spričevalo o končanem razredu. Program BALET v glasbenih šolah traja 4 (nižja stopnja), oziroma 6 let (višja stopnja). Po zaključeni stopnji učenci prejmejo spričevalo o zaključeni nižji ali višji stopnji. Učenci morajo ob zaključku višje stopnje imeti opravljena tudi dva razreda pouka nauka o glasbi. 
Pouk baleta poteka v Lendavi, v plesni dvorani na Glavni ulici 66.

PREDSTAVITEV