Revije in tekmovanja

V tem šolskem letu bo organizatorica 41. Revije javnih glasbenih šol Pomurja GŠ Lendava. Koncert bo 11. 04. 2019 v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi. Na skupnem koncertu bo vsaka pomurska glasbena šola prispevala 20 minut programa.

V šol. letu 2018/19 bo GŠ Lendava organizatorica 16. Promenadnega koncerta pihalnih orkestrov, ki bo 10. 05. 2019  na letnem odru KKC v Lendavi.

Sodelovali bomo na reviji glasbenih šol Štajerske, Koroške in Pomurja, ki bo na Konservatoriju za glasbo in balet  v Mariboru 25. 01. 2019.

Tudi v tem šol. letu bomo nadaljevali sodelovanje z GŠ Lenti. Skupni koncert učencev obeh šol bo 13. 03. 2019 v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi.

Harmonikarski orkester GŠ Lendava bo nastopil na Državni reviji, ki bo 06. 04. 2019 v Jesenicah.

 

Učenci GŠ Lendava se bodo tudi v tem šol. letu udeleževali raznih tekmovanj in festivalov.

Letos bo potekalo 48. tekmovanje mladih  glasbenikov R Slovenije. Tekmovanje je razpisano za naslednje tekmovalne discipline: klavir, flavta, kljunasta flavta, oboa, saksofon, klarinet, fagot, petje, diatonična harmonika, komorne skupine s trobili in komorne skupine jazz.

Tekmovanje bo potekalo na dveh ravneh:

Regijska tekmovanja       v raznih krajih Slovenije      1. do 6. februar 2019
Državno tekmovanje     v  glasbenih šolah gorenjske regije    4. do 18. marec 2019

 

Učenci GŠ Lendava bodo nastopili še na raznih mednarodnih tekmovanjih v Sloveniji in tudi v tujini. Termini teh tekmovanj bodo znani med šol. letom.

 

REVIJE IN TEKMOVANJA