Revije in tekmovanja

V tem šolskem letu bo organizatorica 40. Revije javnih glasbenih šol Pomurja GŠ Slavka Osterca Ljutomer. Koncert bo 22. 03. 2018 v Domu kulture v Ljutomeru. Na skupnem koncertu bo vsaka pomurska glasbena šola prispevala 20 minut programa.

V šol. letu 2017/18 bo GŠ Lendava organizatorica 15. Promenadnega koncerta pihalnih orkestrov, ki bo 8. 6. 2018  na letnem odru KKC v Lendavi.

Sodelovali bomo na reviji glasbenih šol Štajerske, Koroške in Pomurja, ki bo na Konservatoriju za glasbo in balet  v Mariboru 26. 01. 2018.

Tudi v tem šol. letu bomo nadaljevali sodelovanje z GŠ Lenti. Skupni koncert učencev obeh šol bo marca 2018 v Lentiju na Madžarskem.

Pihalni orkester GŠ Lendava bo nastopil na Državni reviji, ki bo 13. in 14. 04. 2018 v Šentjur pri Celju.

 

Učenci GŠ Lendava se bodo tudi v tem šol. letu udeleževali raznih tekmovanj in festivalov.

Letos bo potekalo 47. tekmovanje mladih  glasbenikov R Slovenije. Tekmovanje je razpisano za naslednje tekmovalne discipline: violina, viola, violončelo, kontrabas, harfa, kitara, citre, orgle, komorne skupine s pihali in solfeggio.

Tekmovanje bo potekalo na dveh ravneh:

Regijska tekmovanja       v raznih krajih Slovenije      1. do 7. februar 2018
Državno tekmovanje     v  glasbenih šolah gorenjske regije    5. do 17. marec 2018

 

Učenci GŠ Lendava bodo nastopili še na raznih mednarodnih tekmovanjih v Sloveniji in tudi v tujini. Termini teh tekmovanj bodo znani med šol. letom.

 

REVIJE IN TEKMOVANJA