Poročilo o delu in uspehih v 2017/18

V šol. letu 2017/2018 smo realizirali zastavljene cilje, ki so bili zajeti v LDN za to šolsko leto. Po pregledu aktivnosti lahko zatrdimo, da smo zelo uspešno izvajali naše delo, kajti učenci naše šole so veliko nastopali na raznih šolskih in izven šolskih nastopih ter se udeležili revij, regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanj ter festivalov. Kvalitetno pedagoško delo je prineslo tudi tekmovalne uspehe, izredne dosežke nekaterih učencev. Kot zavod smo se trudili dobro sodelovati z zavodi in institucijami v kraju in njeni okolici. Velikokrat so programe raznih prireditev s svojim nastopom popestrili učenci naše šole in s tem bistveno prispevali k prepoznavnosti našega dela v ožjem in širšem okolju.

Največji dogodek, ki smo ga izvedli v tem šol. letu je bila organizacija 13. Revije godalnih orkestrov slovenskih glasbenih šol. Organizacijo nam je zaupala Zveza slovenskih glasbenih šol. Tekom revije je v dveh dneh v sklopu štirih koncertov na odru gledališke in koncertne dvorane nastopilo 23 godalnih orkestrov, kar pomeni skoraj 700 nastopajočih. Ob mnogih pohvalah na sami reviji in po njej je GŠ Lendava tudi od ZSGŠ prejela zahvalno pismo in čestitke.

GŠ Lendava je v šol. letu 2017/18 nadaljevala uspešno povezovanje z glasbenimi šolami v Pomurju (Murska Sobota, Ljutomer, Gornja Radgona) ter sodelovanje z glasbeno šolo »Ádám Jenő« iz Lentija na Madžarskem. Rezultat sodelovanja so bili tudi tokrat uspešni skupni koncerti učencev in strokovno druženje učiteljev.

Pihalni orkester GŠ Lendava se je zelo uspešno udeležil državne revije v organizaciji ZSGŠ, ki je bila v Šentjur pri Celju ter ob koncu šol. leta zaigral na reviji pihalnih orkestrov v Bad Blumau v Avstriji.

Oba orkestra sta odlično zaigrala na večjih šolskih koncertih, pihalni orkester pa je zaigral še na 15. Promenadnem koncertu pihalnih orkestrov, ki je bil v Lendavi na letnem odru KKC Lendava. Organizatorji smo bili ponovno mi, na koncertu pa so nastopili orkestri pomurskih glasbenih šol, orkester mesta Mursko Središće ter skupina mažoretk iz sosednje Hrvaške.

V šol. letu 2017/18 smo izvedli samostojno baletno predstavo – Rdeča kapica. Po premieri v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi so si jo ogledali v dopoldanskem času še otroci vrtcev in učenci OŠ iz UE Lendava. Po odličnih predstavah smo dobili še povabilo na gostovanje v Laško. Vsi učenci plesnega oddelka naše šole so tako predstavo odplesali na odru Kulturnega centra v Laškem. Naši mladi plesalci so bili nad ponovitvami predstave zelo navdušeni, zato smo organizirali za njih tudi nastop v Gledališču Park v Murski Soboti. Tam so v dopoldanskem času nastopili dvakrat za učence OŠ iz Murske Sobote. Vsakokrat polne dvorane in navdušeni obiskovalci so dokaz, da se plesni program-balet razvija v pravi smeri in kakovost dela raste. Predstava je prispevala k porastu interesa otrok za vpis v plesni program.

Veliko zanimanje s strani OŠ iz UE Lendava in tudi širšega območja za obiskovanje naših koncertov kaže na dobro sodelovanje s šolami v okolju, kar je tudi naš cilj in ga dejansko dosegamo.

V šol. letu 2017/18 je vsak učitelj GŠ Lendava pripravil samostojni koncert, na katerem so se predstavili učenci, ki jih poučuje. Ti koncerti so večinoma potekali v šolski dvorani v Lendavi, nekateri pa na dislociranih oddelkih Črenšovci in Turnišče.

Učenci GŠ Lendava so nastopali na številnih šolskih nastopih in prireditvah, ki so se odvijale na osnovnih šolah, ki jih obiskujejo. Učenci GŠ Lendava so nastopili tudi na raznih drugih prireditvah v okolici katerih organizatorji so bili: Občina Lendava, Občina Črenšovci, Občina Velika Polana, Občina Turnišče in javni zavodi v okolici.

Učenci GŠ Lendava so se v šol. letu 2017/18 udeleževali raznih tekmovanj:

  • na regijskih tekmovanjih je nastopilo 9 učencev
  • na državnem tekmovanju je nastopilo 8 učencev
  • na mednarodnih tekmovanjih in festivalih je nastopilo 23 učencev

Ob koncu šol. leta smo v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi pripravili koncert učencev, ki so zaključili nižjo ali višjo stopnjo GŠ Lendava. Nižjo stopnjo glasbenega izobraževanja (6 let) je uspešno zaključilo 41 učencev, višjo stopnjo (8 let) pa 5 učencev. Od teh so uspešno opravili sprejemni preizkus za vpis na Konservatorij za glasbo in balet kar trije učenci, ki bodo od septembra 2018 nadaljevali tako glasbeno šolanje na srednji stopnji.

V šol. letu 2017/18 smo v okviru sodelovanja z GŠ Laško-Radeče gostili njihove učence plesnega oddelka. Preko 100 nastopajočih je zaplesalo sodobno plesno predstavo v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi, med navzočimi obiskovalci pa so bili razen naših učencev tudi učenci kompletnega baletnega oddelka GŠ Gornja Radgona.

Opravljeno delo in doseženi rezultati v šol. letu 2017/2018 so odraz uspešnega dela vseh zaposlenih, dobrega sodelovanja s starši učencev ter sodelovanja z Občino Lendava – ustanoviteljico zavoda, Madžarsko samoupravno narodno skupnostjo Občine Lendava – soustanoviteljico in sodelovanja z ostalimi občinami, katerih učenci obiskujejo našo glasbeno šolo ter z zavodi v okolici.

Zelo smo bili veseli priznanja župana Občine Lendava, ki nam ga je ob slovenskem kulturnem prazniku predal mag. Anton Balažek.

REVIJE IN TEKMOVANJA