Poročilo o delu in uspehih v 2020/21

 

V šol. letu 2020/21 smo skoraj v celoti realizirali zastavljene cilje, ki so bili zajeti v LDN. Pouk in ostale aktivnosti so potekale po navodilih MIZŠ in upoštevajoč priporočila NIJZ.

Pouk se je sprva v celoti izvajal v šoli, na kar je zaradi razglašene epidemije od 19. 10. 2021 potekal na daljavo vse do začetka zimskih počitnic. Od 22. 2. 2021 se je začel izvajati v šoli pouk instrumentov, ves ostali pouk ob tem na daljavo. Organizacija dela je zahtevala v tem času še posebej veliko prilagajanja. Od 22. 3. 2021 se je v šoli začel izvajati še pouk plesne pripravnice in baleta. V času velikonočnih praznikov je sledilo ponovno zaprtje šol in s tem pouk na daljavo, ki je trajal za ta čas. Nadaljevanje pouka je bilo potem do zaključka šolskega leta v prostorih šole razen skupinskega pouka GP, NOG in solfeggio, ki se je izvajal še do konca aprila na daljavo.

Izvajanje pouka na daljavo v precej dolgo trajajočem obdobju za učitelje ni bilo enostavno. Morali so biti zelo iznajdljivi, prilagoditi delo situaciji, tudi posameznim učencem. Potrebno je bilo veliko dodatne komunikacije, sestankov preko spleta tudi za učiteljski zbor šole. Po pregledu aktivnosti lahko zatrdimo, da smo zelo uspešno izvajali naše delo, kajti učenci so bili ustrezno motivirani tudi v času dela na daljavo, saj nismo beležili izpisovanja učencev iz šole.

Pouk plesnih pripravnic in baleta je na daljavo zahteval še posebej veliko inovativnosti od učiteljice. Ta je uspela učence s svojimi odličnimi posnetki vaj tedensko navdušiti, ter bila v rednem stiku z učenci in njihovimi starši. Vzpostavili smo tudi spletne učilnice in sčasoma je pouk plesa in tudi ostalih skupinskih predmetov uspešno potekal preko spleta.

V šol. letu 2020/21 smo planirane prireditve in koncerte izvajali v virtualni obliki. Vsak učitelj je pripravil vsaj en razredni nastop, starši in nastopajoči učenci pa so prejeli povezavo za ogled koncerta oz. nekateri tudi posnetek koncerta na usb-ključu.

Med večjimi projekti, koncerti, ki smo jih objavili na youtube kanalu GŠ Lendava so bili:

- Božično-novoletni koncert učencev GŠ Lendava, 20. 12. 2020 premiera na spletu

- Pomladni koncert učencev GŠ Lendava, 20. 4. 2021 ob 18. uri premiera na spletu

- Glasbeno doživetje male Metuljčice – video predstavitev programov, ki jih izvajamo v GŠ Lendava (namen izvedbe: grafično oblikovana glasbena pravljica za otroke nižjih razredov OŠ je promocija šole in vabilo za nove učence k vpisu v našo šolo)

- Zaključni koncert učencev GŠ Lendava, 17. 6. 2021 ob 18. uri premiera na spletu

- Koncert tekmovalcev GŠ Lendava, 18. 6. 2021 ob 18. uri premiera na spletu

- Svet je balet, virtualna predstava baletnega oddelka GŠ Lendava, 22. 6. 2021 ob 18. uri premiera na spletu

Izvedba baletne predstave v virtualni obliki je zahtevala še posebej veliko dodatnega dela. Snemanje je potekalo po skupinah na odru gledališke in koncertne dvorane v Lendavi ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov.

Učenci šole so sodelovali tudi na 42. Reviji javnih glasbenih šol Pomurja, katerega organizator je bila letos GŠ Murska Sobota in na Reviji učencev GŠ Štajerske, Koroške in Pomurja, ki ga je pripravil KGB Maribor. Obe reviji sta bili izvedeni v virtualni obliki.

Učenci GŠ Lendava so nastopali na šolskih nastopih in prireditvah, ki so se odvijale na osnovnih šolah, ki jih obiskujejo. Ti nastopi so skoraj v celoti potekali v virtualni obliki.

Učenci GŠ Lendava so nastopili tudi na raznih drugih prireditvah v okolici katerih organizatorji so bili: Občina Lendava, Občina Črenšovci, Občina Velika Polana, Občina Turnišče in javni zavodi ter razna društva v okolici.

V počastitev slovenskega kulturnega praznika je Občina Lendava pripravila prireditev v virtualni obliki. Učitelji GŠ Lendava so s svojim nastopom v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi (snemanje nastopa) prispevali večji del programa te prireditve.

Sprejemni preizkusi za vpis novincev v GŠ Lendava so bili izvedeni v rednem terminu maja 2021. Zelo smo zadovoljni, saj je prišlo na preizkuse veliko otrok in smo vpis novincev za naslednje šol. leto uspešno izvedli. Tudi v plesni program se je za naslednje šol. leto vpisalo veliko novih učencev, kar pomeni skupaj povečanje števila učencev v GŠ Lendava v šol. letu 2021/22.

Koncert učencev, ki so zaključili nižjo in višjo stopnjo izobraževanja v GŠ Lendava smo izvedli junija 2021 kot snemanje učencev posamično, ter nato koncert pripravili v obliki posnetka na USB ključu, ki so ga prejeli učenci ob koncu šol. leta.   

Učenci GŠ Lendava so se v šol. letu 2020/21 udeleževali tudi raznih glasbenih tekmovanj, kjer so dosegli odlične rezultate, ki smo jih objavljali sproti na spletni strani in FB strani GŠ Lendava. Večina tekmovanj je potekala online.

Udeležba in rezultati učencev so bili sledeči:

- na državnem baletnem online tekmovanju sta nastopili dve učenki in ena je dosegla izjemen rezultat, zlato medaljo in 1. mesto.

- na državnem tekmovanju ( Temsig) je nastopilo 5 učencev, ki so dosegli 1 zlato, 2 srebrni in 2 bronasti plaketi

- na mednarodnih tekmovanjih je nastopilo 19 učencev, od teh je 11 prejelo I. nagrado oz. zlato priznanje, 3 so prejeli II. nagrado, 5 učencev pa je prejelo III. nagrado oz. bronasto priznanje

Z vidika rezultatov na tekmovanjih je za GŠ Lendava bilo šol. leto 2020/21 izjemno uspešno.

Kljub izrednim razmeram in dolgo časa trajajočemu izvajanju pouka na daljavo smo zelo veseli, da je učenec kitare marca 2021 uspešno opravil sprejemni preizkus za vpis na Konservatorij za glasbo in balet v Mariboru, učenka baleta pa je uspešno opravila sprejemni preizkus za vpis na umetniško gimnazijo v Ljubljani na smer sodobni ples.

 

Ob koncu šol. leta 2020/21 lahko z gotovostjo zatrdimo, da je delo na šoli v rednih in tudi izrednih razmerah (na daljavo) potekalo odlično. Opravljeno delo in doseženi rezultati so odraz uspešnega dela vseh zaposlenih, dobrega sodelovanja s starši učencev ter sodelovanja z Občino Lendava – ustanoviteljico zavoda, Madžarsko samoupravno narodno skupnostjo Občine Lendava – soustanoviteljico in sodelovanja z ostalimi občinami, katerih učenci obiskujejo našo glasbeno šolo ter z OŠ in zavodi v okolici.

 

 

REVIJE IN TEKMOVANJA