Poročilo o delu in uspehih v 2018/19

V  šol. letu 2018/19 smo realizirali zastavljene cilje, ki so bili zajeti v LDN. Po pregledu aktivnosti lahko zatrdimo, da smo
zelo uspešno izvajali naše delo, kajti učenci naše šole so veliko nastopali na raznih šolskih in izven šolskih nastopih ter se udeležili revij, regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanj ter festivalov. Kvalitetno pedagoško delo je prineslo tudi tekmovalne uspehe, izredne dosežke nekaterih učencev. Kot zavod smo se trudili dobro sodelovati z zavodi in institucijami v kraju in njeni okolici. Velikokrat so programe raznih prireditev s svojim nastopom popestrili učenci naše šole in s tem bistveno prispevali k prepoznavnosti našega dela v ožjem in širšem okolju.

Med večjimi dogodki, ki smo jih organizirali so bili:

- Božično-novoletni koncerti na disloc. oddelkih Črenšovci in Turnišče, 13. in 17. 12. 2018
- Božično-novoletni koncert v Lendavi, 19. 12. 2018 v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi  
- Soorganizacija pri državnem tekmovanju Baltek 2019, ki je potekalo od 12. do 14. februarja 2019 v Lendavi
- Skupni koncert učencev GŠ Lendava in Lenti, 12. 3. 2019 v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi
- 41. Revija javnih glasbenih šol Pomurja, 11. 4. 2019 v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi
- 16. Promenadni koncert orkestrov glasbenih šol, 10. 5. 2019 v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi
- Zaključni koncerti učencev na disloc. oddelkih Črenšovci in Turnišče, 23. in 27. 5. 2019
- Zaključni koncert učencev v Lendavi, 29. 5. 2019 v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi
- Zaključni koncert učencev, ki so zaključili šolanje v GŠ Lendava, 20. 6. 2019 v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi
Harmonikarski orkester GŠ Lendava se je 6. aprila 2019 zelo uspešno predstavil na državni reviji, na 10. Srečanju harmonikarskih orkestrov Slovenije, ki je bila na Jesenicah.

V šol. letu 2018/19 smo izvedli samostojno baletno predstavo – Labodje jezero. Po izvrstni premieri (dveh predstavah za javnost) v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi so si jo v treh terminih ogledali v dopoldanskem času še otroci vrtcev in učenci OŠ iz UE Lendava. Predstava je ponovno prispevala k porastu interesa otrok za vpis v plesni program in tako beležimo za šol. leto 2019/20 že natanko 82 učencev v plesnem, baletnem programu.

Veliko zanimanje s strani OŠ iz UE Lendava za obiskovanje naših koncertov, prireditev kaže na dobro sodelovanje s šolami v okolju, kar je tudi naš cilj in ga dejansko dosegamo.

V šol. letu 2018/19 je vsak učitelj GŠ Lendava pripravil vsaj en samostojni koncert, kjer so se predstavili učenci njihovega razreda. Ti koncerti so potekali v šolski dvorani v Lendavi, v Sinagogi v Lendavi, nekateri pa na dislociranih oddelkih Črenšovci in Turnišče.

Med letom je kar nekaj učiteljev šole imelo tudi samostojni koncert v Sinagogi v Lendavi, nekateri pa so zaigrali v sklopu drugih prireditev.

Učenci GŠ Lendava so nastopali na številnih šolskih nastopih in prireditvah, ki so se odvijale na osnovnih šolah, ki jih obiskujejo. Nastopili so tudi na raznih drugih prireditvah v okolici, katerih organizatorji so bili: Občina Lendava, Občina Črenšovci, Občina Velika Polana, Občina Turnišče in javni zavodi ter razna društva v okolici.

 Učenci GŠ Lendava so se v šol. letu 2018/19 udeleževali raznih tekmovanj:

- na regijskih tekmovanjih je nastopilo 11 učencev
- na državnem tekmovanju sta nastopile 2 učenke
- na mednarodnih tekmovanjih je nastopilo 26 učencev

Število učencev, ki so se udeležili tekmovanj je bistveno naraslo v primerjavi s preteklim letom. Kar precej učencev je doseglo na mednarodnih tekmovanjih izjemne rezultate, saj so prejeli zlate plakete in še posebne dosežke v svoji starostni kategoriji.

Ob koncu šol. leta smo v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi pripravili koncert učencev, ki so zaključili nižjo ali višjo stopnjo GŠ Lendava. Ena učenka saksofona je uspešno opravila sprejemni preizkus za vpis na konservatorij, ena učenka baleta pa preizkus za vpis na umetniško gimnazijo.

Opravljeno delo in doseženi rezultati so odraz uspešnega dela vseh zaposlenih, dobrega sodelovanja s starši učencev ter sodelovanja z Občino Lendava – ustanoviteljico zavoda, Madžarsko samoupravno narodno skupnostjo Občine Lendava – soustanoviteljico in sodelovanja z ostalimi občinami, katerih učenci obiskujejo našo glasbeno šolo ter z zavodi v okolici.

 

REVIJE IN TEKMOVANJA