Šolski koledar 2019/20

 

Koledar je izdelan na podlagi Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole in na podlagi podrobnejših navodil ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
V letošnjem šolskem letu je 189 izobraževalnih dni. Razporejeni so v dve ocenjevalni obdobji:

I. obdobje je od 2. septembra 2019 do 31. januarja 2020
II. obdobje je od 1. februarja 2020 do 24. junija 2020

 

Pouka prosti dnevi in počitnice:

od  28. 10. do 01. 11. 2019 - jesenske počitnice
od  24. 12. 2019 do 02. 01. 2020 - novoletne počitnice
03. 01. 2020 - pouka prost dan 
08. 02. 2020 - slovenski kulturni praznik
od  24. 02. do 28. 02. 2020 - zimske počitnice
13. 04. 2020 - velikonočni ponedeljek
od  27. 04. do 02. 05. 2020 - prvomajske počitnice

Delovne sobote:

19. 10. 2019  - nadomeščanje pouka za 24. 12. 2019

I z p i t i:

Letni izpiti:   

10. – 13. 09. 2019 - jesenski rok
20. – 30. 01. 2020 - zimski rok
15. – 20. 05. 2020 - rok za učence zaključnih razredov  
11. – 19. 06. 2020 - junijski rok
20. – 31. 08. 2020 - avgustovski  rok

Popravni izpiti:
22. – 30. 06. 2020
20. – 28. 08. 2020

Vpis v glasbeno šolo ( šolsko leto 2020/2021 )

Evidenčno zbiranje prijav za vpis učencev v 2. in višje razrede    06. do 24. 04. 2020

Objava razpisa za vpis        04. do 15. 05. 2020

Sprejemni preizkus            01. do 30. 06. 2020 – redni rok 
                                       17. do 25. 08. 2020  – naknadni rok

Vpis učencev v 1. razred        01. do 07. 07. 2020
Vpis učencev v 2. in višje razrede    22. do 24. 06. 2020
Vpis učencev – naknadni rok        26. do 31. 08. 2020

 

ŠOLSKI KOLEDAR