Zaključni koncert učencev na disloc. oddelku Črenšovci