Zaključni koncert učencev na disloc. oddelku Turnišče