Zaključni koncert učencev GŠ Lendava na disloc. oddelku Turnišče