Zaključni koncert učencev GŠ Lendava na disloc. oddelku Turnišče 23. 5. 2019