Delitev spričeval bo v petek, 24. junija 2022

- na disloc. oddelku Turnišče ob 13. uri
- na disloc. oddelku Črenšovci ob 14. uri
- v GŠ Lendava ob 16. uri

Spričevala je mogoče prevzeti tudi v tajništvu GŠ Lendava 29. in 30. junija ter 1. julija 2022 od 9. do 12. ure.

22.06.2022