Učence in njihove starše obveščamo, da bo delitev urnika za šol. leto 2021/22 letos potekala večinoma po telefonu oz. e-pošti. Učitelji instrumenta bodo starše obvestili tudi o urniku skupinskega pouka (NOG, solfeggio, orkester). Osebno bodo v šolo prišli na delitev urnika, ki bo 1. in 2. septembra 2021 le učenci, ki bodo imeli dogovorjen individualni termin z učiteljem instrumenta. 
Po navodilih MIZŠ in NIJZ bo vstop v šolo med šol. letom dovoljen le učencem, ki bodo na hodnikih šole vsi nosili zaščitno masko (prinesejo jo s seboj). Učenci v prostorih GŠ Lendava ne bodo uporabljali garderobe in se ne bodo smeli zadrževati na hodnikih. 
Pouk plesne pripravnice in baleta ter glasbene pripravnice bo po urniku potekal že v četrtek, 2. 9. 2021, ves ostali pouk pa od petka, 3. 9. 2021 naprej. 
Prosimo, da upoštevate zaščitne ukrepe in v šolo naj prihajajo samo zdravi učenci. Učencem GŠ Lendava želimo uspešno šolsko leto in veliko veselja ob glasbi ter plesu.