Starše učencev GŠ Lendava obveščamo, da je po sklepu sveta zavoda letna šolnina razdeljena na 9 obrokov, ki se plačajo od septembra 2021 do vključno maja 2022. V kolikor želite poravnati letno šolnino v enem ali dveh obrokih, nam to sporočite do 15. 9. 2021 po elektronski pošti (gs.lendava@guest.arnes.si).

Vljudno prosimo starše, ki imate v GŠ Lendava vpisana dva ali več otrok, da nas o tem obvestite po elektronski pošti (gs.lendava@guest.arnes.si), ker ima drugi oz. vsak naslednji otrok šolnino v polovičnem znesku. 

Obveščamo vas, da v kolikor potrebuje vaš otrok potrdilo o šolanju za izbirne vsebine v OŠ, pošljite prosimo podatke učenca po elektronski pošti (gs.lendava@guest.arnes.si) in potrdilo vam bomo poslali v nekaj dneh.