Učence GŠ Lendava obveščamo, da bo delitev spričeval v ponedeljek, 24. junija 2019
ob 13. uri na disloc. oddelku Turnišče,
ob 14. uri na disloc. oddelku Črenšovci in
ob 16. uri v GŠ Lendava.
Tisti, ki ne boste prišli na podelitev, boste spričevalo lahko dvignili v tajništvu GŠ Lendava od 27. junija do 5. julija 2019 od 10. do 12. ure.