Učence in njihove starše obveščamo, da bo delitev urnika za šol. leto 2020/21 letos potekala večinoma po telefonu oz. e-pošti. Učitelji instrumenta bodo starše obvestili tudi o urniku skupinskega pouka (NOG, solfeggio, orkester). Osebno bodo v šolo prišli na delitev urnika, ki bo 1. in 2. septembra 2020 le učenci, ki bodo imeli dogovorjen individualni termin z učiteljem. 
Po navodilih MIZŠ in NIJZ bo vstop v šolo med šol. letom dovoljen le učencem, ki bodo na hodnikih šole vsi nosili zaščitno masko (prinesejo jo s seboj). Učenci v prostorih GŠ Lendava ne bodo uporabljali garderobe in se ne bodo smeli zadrževati na hodnikih.
Pouk plesne pripravnice in baleta ter glasbene pripravnice bo po urniku potekal že v sredo, 2. 9. 2020, ves ostali pouk pa od četrtka, 3. 9. 2020 naprej.