Klasična glasba, solisti

SAMO JAKLIN Kategorija A 94,75 točk II. NAGRADA, 3. MESTO, Glasba Slavka in Vilka Avsenika

IVO GODINA Kategorija C 92,33 točk II. NAGRADA

SEBASTIJAN BUKOVEC Kategorija D 94,66 točk II. NAGRADA, 3. MESTO

Mentor: Denis Zver

ČESTITAMO!

11.05.2014