Organi upravljanja šole

Svet zavoda

Svet zavoda šteje enajst članov v naslednji sestavi:

 • pet predstavnikov delavcev šole: Tjaša Čerič, Tomi Došen, Maja Novak, Tadej Postružnik, Aleksander Živko;
 • trije predstavniki staršev: Petra Magdič, Igor Odar, Lea Kolenko;

dva predstavnika ustanoviteljice (Občina Lendava) -  Leon Šajt in Nataša Tomšič ter ena predstavnica soustanoviteljice (MSNSOL) - Serena Bence Jambor

Predsednik sveta zavoda je Tomi DOŠEN.

 

Ravnateljica: Eva BAŽIKA ORBAN

 

Člani sveta staršev v šolskem letu 2023/2024 so:

 •  iz oddelka Turnišče: 
 1. Goran KUZMA 
 2. Sabina KOCET
 3. Andreja DOMINKO POZDEREC  
 • iz oddelka Črenšovci:
 1. Špela KERČMAR 
 2. Lea KOLENKO 
 3. Andrej SOBOČAN
 4. Katja TÖRNAR
 5. Darinka SARJAŠ 
 6. Renata GABOR  
 • v Lendavi: 
 1. Nelli BAČI 
 2. Andrej NEMEC 
 3. Gordana GEREBIC 
 4. Silvija HORVAT 
 5. Igor ODAR 
 6. Jasna KOLARIČ 
 7. Anja MILIĆ 
 8. Erika NEDELKO 
 9. Peter OLETIČ 
 10. Barbara PUKL 
 11. Silvija ŠVARDA ROŽMAN 
 12. Vesna MILIĆ 

 

Učiteljski zbor v šol. letu 2023/2024

Boštjan BAŠA - harmonika

Danica BAŠA - klavir

Eva BAŽIKA ORBAN - klavir

Brigita BOGAR - nauk o glasbi, glasbena pripravnica

Samuel BUDNA - violina 

Simon BUDNA - kitara

Gyula CSEH – violina (v bolniškem staležu)

Tjaša ČERIČ - harmonika

Tomi DOŠEN - tolkala

Leticia DVORŠAK - balet

Jošua KOVAČEVIĆ - saksofon

Vanessa KRESLIN - plesna pripravnica, balet

Urban KURBOS - klarinet

Snežana MITIĆ - klavir

Maja NOVAK - flavta

Stanko PETERKA – nauk o glasbi, solfeggio

Tadej POSTRUŽNIK - trobenta, bariton

Vojislav SLIJEPČEVIĆ - kitara

Diana STRBAD - flavta

Aleksander ŠNOFL - violina

Jure VOČANEC - klavir

Denis ZVER - harmonika

Aleksander ŽIVKO - klavir

 

Strokovni aktiv v šol. letu 2022/2023

 Aktiv učiteljev klavirja - vodja: Aleksander Živko, člani: Danica Baša, Eva Bažika Orban, Snežana Mitić, Jure Vočanec.

 Aktiv učiteljev harmonike - vodja: Denis Zver, člani: Boštjan Baša, Tjaša Čerič.

 Aktiv učiteljev tolkal, pihal in trobil - vodja: Tomi Došen, člani: Jošua Kovačević, Urban Kurbos, Maja Novak, Tadej Postružnik, Diana Strbad.

 Aktiv učiteljev kitare, violine in viole - vodja: Vojislav Slijepčević, člani: Samo Budna, Simon Budna, Gyula Cseh (v bolniškem staležu), Aleksander Šnofl.

 Aktiv učiteljev GP, NGL, solf., PP in baleta - vodja: Stanko Peterka, člani: Brigita Bogar, Leticia Dvoršak, Vanessa Kreslin.

 

GLASBENA ŠOLA LENDAVA