Podatki o šoli

Podatki o šoli

Ravnateljica zavoda: Eva Bažika Orban
Poslovna sekretarka: Melita Nađ Furlan
Računovodja: Peter Kleiderman

Ustanoviteljica Glasbene šole Lendava – Zeneiskola Lendva: Občina Lendava
Soustanoviteljica Glasbene šole Lendava – Zeneiskola Lendva: Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava

Matična šola: Lendava, Glavna ulica 70
Dislocirana oddelka: Črenšovci in Turnišče

Telefonske številke:
ravnateljstvo: (02) 577 20 60
računovodstvo: (02) 577 20 61
poslovni sekretariat: (02) 577 20 62
faks: (02) 577 20 64

E-mail: gs.lendava@guest.arnes.si
Spletna stran šole: www.gs-lendava.si
Davčna številka: 42272459
Matična številka: 5089778000


Kontaktni podatki pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: dpo.gslendava@guest.arnes.si

GLASBENA ŠOLA LENDAVA