Šolski red

 

Š O L S K I   R E D

 

  • Učenci naj v šolo prihajajo 5 do 10 minut pred pričetkom pouka;

 

  • Med čakanjem na pouk je tekanje in glasno govorjenje po hodnikih in stopnišču šole prepovedano;

 

  • Vstop v učilnice je dovoljen samo v šolskih copatih;

 

  • Učenci morajo skrbeti za red in čistočo v vseh prostorih šole in njeni bližnji okolici;

 

  • Uničevanje šolskega inventarja ter povzročanje druge škode na šolski zgradbi in v njeni okolici je strogo prepovedano;

 

  • Med odmori in čakanjem na spremstvo oz. prevoz po pouku za odhod domov, se učenci smejo zadrževati le v šolski zgradbi ali na dvorišču šole.

GLASBENA ŠOLA LENDAVA