Zaposleni

Na glasbeni šoli v Lendavi so v šolskem letu 2023/2024 zaposleni:

 

Pedagoški delavci:

Boštjan BAŠA - harmonika (bostjan.basa2@guest.arnes.si)

Danica BAŠA - klavir (danica.basa@guest.arnes.si)

Eva BAŽIKA ORBAN - klavir (eva.bazika-orban@guest.arnes.si)

Brigita BOGAR - nauk o glasbi, glasbena pripravnica (brigita.bogar1@guest.arnes.si)

Samuel BUDNA - violina (samo.budna@gmail.com)

Simon BUDNA - kitara (simon.budna@guest.arnes.si)

Gyula CSEH – violina (v bolniškem staležu)

Tjaša ČERIČ - harmonika (tjasa.ceric@guest.arnes.si)

Tomi DOŠEN - tolkala (tomi.dosen@guest.arnes.si)

Leticia DVORŠAK - balet (leticia.dvorsak@guest.arnes.si)

Jošua KOVAČEVIĆ - saksofon (josua.kovacevic@guest.arnes.si)

Vanessa KRESLIN - plesna pripravnica, balet (vanessa.kreslin@guest.arnes.si)

Urban KURBOS - klarinet (urban.kurbos@guest.arnes.si)

Snežana MITIĆ - klavir (snezana.mitic@guest.arnes.si)

Maja NOVAK - flavta (maja.novak18@guest.arnes.si)

Stanko PETERKA – nauk o glasbi, solfeggio (stanko.peterka@guest.arnes.si)

Tadej POSTRUŽNIK - trobenta, bariton (tadej.postruznik@guest.arnes.si)

Vojislav SLIJEPČEVIĆ - kitara (vojislav.slijepcevic@guest.arnes.si)

Diana STRBAD - flavta (diana.strbad@guest.arnes.si)

Aleksander ŠNOFL - violina (aleksander.snofl@guest.arnes.si)

Jure VOČANEC - klavir (jure.vocanec@guest.arnes.si)

Denis ZVER - harmonika (denis.zver@guest.arnes.si)

Aleksander ŽIVKO - klavir (aleksander.zivko@guest.arnes.si)

 

Ravnateljica: Eva Bažika ORBAN (eva.bazika-orban@guest.arnes.si)

 

Administrativno – tehnični delavci:

Gabi FELSŐ – čistilka

Dragan GUSTAK – hišnik

Peter KLEIDERMAN – računovodja (peter.kleiderman@guest.arnes.si)

Melita NAĐ FURLAN – poslovna sekretarka (gs.lendava@guest.arnes.si)

Bojan OŠLAJ – vzdrževalec računalniške opreme (bojan.oslaj-gsl@guest.arnes.si)

GLASBENA ŠOLA LENDAVA