Šolsko leto 2022/23

Glasbena šola Lendava zaposluje v šolskem letu 2022/2023: ravnateljico s 4 urno učno obveznostjo, 15 učiteljev s polnim delovnim časom, 2 učitelja s polovičnim delovnim časom, 1 učiteljico v deležu 55%, 1 učitelja v deležu 35%, 1 učitelja, ki opravlja dopolnilno delo, čistilko v deležu 85%, tajnico VIZ VI ter v deležu računovodkinjo s polnim delovnim časom, računovodjo s polovičnim delovnim časom, hišnika s 75% deležem zaposlitve ter vzdrževalca računalniške opreme s 25% deležem.

V šolskem letu 2022/2023 celotni pouk v programih GLASBA in PLES poteka v skladu z Zakonom o glasbenih šolah, ki ureja osnovno glasbeno ter plesno vzgojo in izobraževanje v javnih in zasebnih šolah.

Skupaj je v šolskem letu 2022/2023 vpisanih 341 učencev.

Lendava

  • 111 učencev – instrument
  • 10 učencev glasbene pripravnice
  • 40 učencev plesne pripravnice
  • 49 učencev baleta

Dislocirani oddelek Črenšovci

  • 92 učencev – instrument

Dislocirani oddelek Turnišče

  • 39 učencev – instrument

Koledar za glasbene šole je urejen s Pravilnikom o šolskem koledarju za glasbene šole. Ta pravilnik ureja razporeditev pouka, roke za razpis vpisa, roke za sprejemni preizkus, izpite in izdajo predpisanih listin, proste dneve, razporeditev in trajanje šolskih počitnic za učence. Pregled le-tega najdete pod "Koledar". 

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo izvajali koncerte in druge glasbene prireditve. Pregled načrtovanih nastopov najdete pod "Nastopi".

Druge dejavnosti:

a) Predstavitev instrumentov

Da bi učencem osnovnih šol (prva triada) čim bolj približali glasbo, jim bomo predstavili glasbila, ki jih poučujemo na GŠ Lendava. Učenci GŠ Lendava bodo skupaj s svojimi učitelji pripravili točke za predstavitev instrumentov. Predstavitve bodo po predhodnem dogovoru z ravnatelji šol potekale teden dni pred sprejemnimi preizkusi, in sicer v obdobju od 15. – 19. maja 2023 v dopoldanskem času v prostorih okoliških osnovnih šol.

b) Notno – bralna značka 

V šolskem letu 2021/2022 smo pričeli z motivacijskim projektom Notno – bralna značka. Projekt so izvedli učitelji klavirja, pihal, trobil in tolkal. Odziv učencev ter njihovih staršev je bil zelo pozitiven, zato bomo tudi letos nadaljevali s projektom. V letošnjem šolskem letu bodo projekt izvajali tudi ostali instr. oddelki (brenkala, godala in harmonike).

 

PREDSTAVITEV