Vizija in poslanstvo GŠ Lendava

Vizija Glasbene šole Lendava je pot, na katero se lahko ob spremstvu prijaznih, visoko kvalificiranih učiteljev poda čim več otrok, da bi se lahko naučili »univerzalni jezik«, ki se imenuje glasba. Ta pot naj bo prijazna, polna motivacij, kakovostna ter ustvarjalna, ki varno vodi mlade nadobudneže na poti ljubiteljev glasbe, ljubiteljskih glasbenikov in/ali bodočih profesionalnih glasbenikov.

Naše poslanstvo je odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti, povezovanje šole z njenim ožjim in širšim okoljem ter ozaveščanje javnosti o pomembnosti umetnosti in kulture. Prizadevamo si, da bi naši učenci uživali v umetnosti, obenem pa jih skozi glasbenega izobraževanja vzgajamo tudi za življenje. Predvsem pa si želimo, da bi za vedno obdržali ljubezen do glasbe.

PREDSTAVITEV