Šolski koledar 2023/2024

 

Koledar je izdelan na podlagi Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole in na podlagi podrobnejših navodil ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Razdelitev pouka za šolsko leto 2023/2024:

1. septembra 2023:

 • na disl. odd. v Turnišču ob 15. uri,
 • na disl. odd. v Črenšovcih ob 16. uri,
 • v Lendavi ob 17.30 uri.

Pouk je organiziran v dveh ocenjevalnih obdobjih:

I. ocenjevalno obdobje: 01. 09. 2023 – 31. 01. 2024

II. ocenjevalno obdobje: 01. 02. 2024 – 24. 06. 2024

Počitnice:

 • Jesenske: od 30. oktobra do 3. novembra 2023
 • Novoletne: od 25. decembra 2023 do 02. januarja 2024
 • Zimske: od 26. februarja do 1. marca 2024
 • Prvomajske: od 27. aprila do 3. maja 2024

 Prazniki, ki so dela prosti dnevi:

 • Dan reformacije: 31. oktober 2023
 • Dan spomina na mrtve: 1. november 2023
 • Božič: 25. december 2023
 • Dan samostojnosti in enotnosti: 26. december 2023
 • Novo leto: 1. in 2. januar 2024
 • Prešernov dan, slovenski kulturni praznik: 8. februar 2024
 • Velikonočni ponedeljek: 1. april 2024
 • Dan upora proti okupatorju: 27. april 2024
 • Praznik dela: 1. in 2. maj 2024
 • Dan državnosti: 25. junij 2024

Datumi roditeljskih sestankov:

 • 9. oktober 2023 – ob 17. uri na disl. odd. v Turnišču
 • 10. oktober 2023 – ob 17. uri na disl. odd. v Črenšovcih
 • 12. oktober 2023 – ob 18. uri v Lendavi
 • 6. junij 2024 – ob 17. uri v Lendavi (za starše novincev)

Delitev spričeval ob koncu šolskega leta:

24. junija 2024:

 • ob 13. uri na disl. odd. v Turnišču,
 • ob 14. uri na disl. odd. v Črenšovcih,
 • ob 16. uri v Lendavi.

I z p i t i:

Letni izpiti:

 • 11. - 15. september 2023 (jesenski rok)
 • 22. - 30. januar 2024 (zimski rok)
 • 15. - 20. maj 2024 (majski rok)
 • 11. – 20. junij 2024 (junijski rok)
 • 20. – 30. avgust 2024 (avgustovski rok)

Popravni izpiti:
20. – 28. 06. 2024
20. – 30. 08. 2023

Vpis v glasbeno šolo (šolsko leto 2024/2025)

Evidenčno zbiranje prijav za vpis učencev v 2. in višje razrede:    05. do 25. 04. 2024

Objava razpisa za vpis:       03. do 15. 05. 2024

Sprejemni preizkus:

 • 21. maj 2024 - v Lendavi in na disl. odd. v Turnišču
 • 22. maj 2024 - v Lendavi in na disl. odd. v Črenšovcih
 • 20. do 23. 08. 2024  – naknadni rok

Vpis učencev v 1. razred:                 06. 06. 2024, ob 17. uri v Lendavi
Vpis učencev v 2. in višje razrede:    20. do 24. 06. 2024
Vpis učencev – naknadni rok:           26. do 30. 08. 2023

 

ŠOLSKI KOLEDAR